Inimõigused on üheks Eesti ühiskonna alustalaks. Inimõigused on sätestatud Eesti Vabariigi põhiseaduse II peatükis, kus on sõnastatud nii õigused ja vabadused kui ka kohustused. Põhiseaduses loetletud põhiõigused ja vabadused tagatakse Eestis kõigile Eesti kodanikele kui ka Eestis viibivatele välisriikide kodanikele ja kodakondsuseta isikutele. Inimõigused on universaalsed ja üldkehtivad.

Inimõiguste olukorda Eestis monitoorivad lisaks kohalikele organisatsioonidele ka mitmed rahvusvahelised inimõiguste kaitsega tegelevad organisatsioonid. Loe ülevaateid Eesti inimõiguste olukorra kohta ÜRO, Freedom House’i, Human Rights Watchi ja Amnesty Internationali veebilehtedelt. Erinevad raportid kinnitavad, et Eesti on demokraatlik riik, kus süstemaatilisi inimõiguste rikkumisi toime ei panda.

Sellest, kuidas hindavad inimõiguste olukorda Eesti elanikud ise, saab lugeda meie 2016. aastal tehtud uuringust “Avaliku arvamuse uuring inimõigustest Eestis.”